LAVON gel bezopl. s pumpičkou-dezinfekční 300ml

Kód zboží: 81110403
  • Cena vč. DPH:94,40 Kč
  • Cena bez DPH:78,00 Kč
  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
Množství:

LAVON gel bezopl. s pumpičkou-dezinfekční 300ml

Bezoplachový dezinfekční gel na ruce s baktericidním a virucidním účinkem. Pro čistotu vašich rukou kdykoliv a kdekoliv. Příjemná a rychle schnoucí konzistence bez zanechání „filmu“. OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 14476+A2:2020 a ČSN EN 1500:2017.

  • 65 % alkoholu
  • zvláčňující látky
  • ovocná vůně

Pokyny pro bezpečné zacházení:   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  Uchovávejte obal těsně uzavřený.  Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah, obal předáním do sběrného místa nebo firmě autorizované pro nakládání s odpady.